V Galerii Blanka vystavují svá díla umělci, kteří mají blízko ke spolku Dobré místo, z. s.. Najdete zde obrazy profesionálních výtvarníků
i autorů s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Společná je jim velká citlivost k osobními společenským problémům, tvořivost
a neobvyklý pohled na svět.

dobremisto-logo

Spolek Dobré místo, z. s. pořádá tvůrčí dílny, pomáhá pacientům
v PN Bohnice, vydává weby Off the road, Lidé mezi lidmi,
Právo na intimitu a dvakrát ročně magazín Na scestí.
Dobré místo se snaží přispět k lepšímu životu lidí s duševním onemocněním. Prostřednictvím Galerie Blanka vám chce nabídnout pohled do jejich vnitřního světa.

Zveme vás na vernisáž výstavy akademické malířky Blanky Jakubčíkové v sobotu 28.5.2022 ve 14 hodin v Galerii Blanka v Ředhošti. Blanka Jakubčíková na vernisáži představí zcela novy cyklus maleb s názvem „TUNIS“

Fotografie z vernisáže umělkyně LIAMREN XIII
z výstavy s názvem CESTA DO DIGITÁLNÍ PEROKRESBY,
která proběhla v Galerii Blanka dne 5.3.2022

Sledujte záznam z vernisáže výstavy Cesta do digitální perokresby velmi nadané kreslířky a ilustrátorky LIAMREN XIII v Galerii Blanka v Ředhošti. Výstava potrvá do 14.4.2022, navštívit jí můžete každou neděli od 7 – 13 hod